РЕБАЛАНС ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА

Општинско веће утврдило је предлог ребаланса буџета општине Инђија.Утврђени су Укупни приходи и расходи у износу од 4.273.510.000,00. Највећи извор прихода су порез на доходак,добит и капиталне добитке око 30 %, потом следе трансфери од виших нивоа власт нешто преко 15% и порез на имовину нешто мање од 15 %.

Настави са читањем

НОВИ СЛАНКАМЕН – ФИСКУЛТУРНА САЛА

Покрајински секретаријат за омладину и спорт у сарадњи са општином Инђија препознао је преку потребу основне школе Др Ђорђе Натошевић у Новом Сланкамену за реновирање фискултурне сале – за ове намене опредељено је 7.милиона динара.

Настави са читањем

НОВА УЛАГАЊА У СПОРТ

У оквиру стратегије пуне подршке у развоју спорта руководство општине планира равномерну дистрибуцију финансијских средстава на основу остварених резултата, али и територијално покривање свих насељених места – тако је међу приоритетима и изградња спортске хале у Бешки.

Настави са читањем

КРОВ СПОРТСКЕ ХАЛЕ

Руковоство Установе Спортски центар Инђија планира да уз помоћ Општине реконструише кров спортске хале, јер садашње стање ствара велике проблеме у реализацији програма и обезбеђења адекватних услова за тренинге и утакмице тзв.“халских“ спортова.

Настави са читањем

АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ

У складу са расположивим средствима ЈП „Инђија пут“ уређује упојне бунаре и канале како би се у налету „бујичних киша“ санирале последице. Међутим, генерално решење изградња атмосферске канализације захтева велика средства, али руководство општине не одустаје од овог средњорочног пројекта.

Настави са читањем