АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ

У складу са расположивим средствима ЈП „Инђија пут“ уређује упојне бунаре и канале како би се у налету „бујичних киша“ санирале последице. Међутим, генерално решење изградња атмосферске канализације захтева велика средства, али руководство општине не одустаје од овог средњорочног пројекта.

Повезан чланак