ЕФИКАСНА НАПЛАТА ПОРЕЗА

Једно од одељења Општинске управе које редовно подноси извештаје, у Систему 48 о свом раду, је одељење за утврђивање и наплату јавних прихода, где је највећа ставка порез на имовину. У последњем извештају констатовано је да ово одељење ефикасно извршава своје задатке, а што има за последицу константан приход у општинском буџету, који је услов да се грађанима и правним лицима ова средства, односно, да се „порез врати“ – кроз одржавање и изградњу општинске инфраструктуре.

Повезан чланак