ИМПРЕСУМ

Назив медија: INĐIJSKA PANORAMA, INFORMATIVNO- DOKUMENTARNI VEB PORTAL

Издавач: Удружење „Инђијска панорама“, Новосадска 17, Инђија

Адреса електронске поште: mojaverzija@gmail.com

Интернет страница: inpano.net

Одговорни уредник медија: Срђан Будисављевић

Регулаторно тело: Савет за штампу

Регистрациони број медија: IN000597