ИМПРЕСУМ

Назив медија: INĐIJSKA PANORAMA, INFORMATIVNO- DOKUMENTARNI VEB PORTAL

Издавач: Удружење „Инђијска панорама“, Новосадска 17, Инђија

Адреса електронске поште: mojaverzija@gmail.com

Интернет страница: inpano.net

Главни и одговорни уредник медија и рубрика: Срђан Будисављевић

Рубрике: Шира слика; Завичајне приче; Инђијска панорама; Банстолске приче; Више од вести; Глас народа; Слике без речи и Ромска прича.

Регулаторно тело: Савет за штампу

Регистрациони број медија: IN000597