ИНЂИЈСКА ПАНОРАМА

Емисија ИНЂИЈСКА ПАНОРАМА је мозаик рубрика које бележе најважније догађаје из свих сегмената јавног живота у општини Инђија.