ИЗГРАДЊА НОВОГ БУНАРА

Изградњом нових бунара ЈКП „Водовод и канализација“, поред тога што за потрошаче обезбеђује довољне количине пијаће воде, приближава се потребном нивоу константног капаицитета водоводног система за почетак рада тзв. фабрике воде, односно, постројења за физичко-хемијски третман у преради изворишне воде у пијаћу.

Повезан чланак