КРОВ СПОРТСКЕ ХАЛЕ

Руковоство Установе Спортски центар Инђија планира да уз помоћ Општине реконструише кров спортске хале, јер садашње стање ствара велике проблеме у реализацији програма и обезбеђења адекватних услова за тренинге и утакмице тзв.“халских“ спортова.

Повезан чланак