ОБАВЕШТЕЊЕ

за грађане општине и кориснике Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија

У складу са здравственим препорукама, а ради спречавања ширења вируса COVID – 19, имајући у виду ефикаснију заштиту свих грађана и корисника у Центру за социјални рад, моле се сви грађани, посебно корисници да без преке потребе, избегавају долазак у просторије Центра за социјални рад или да то сведу на минимум, а ради остваривања права и услуга из области социјалне заштите. Како би се у новонасталим околностима везаним за тренутну епидемиолоску ситуацију свим грађанима пружила благо времена и квалитетна социјална и породично правна заштита из делокруга рада ове установе, грађани своје захтеве по разним основама могу подносити Центру за социјални рад на телефоне : 560 526, 565 600, 560 303 и електронским путем csrdunav@neobee.net након чега ће у току поступка уколико се за то укаже потреба бити писаним путем позивани да дођу у Центар. Управна акта по захтевима странака у виду решења, потврда, уверења и сл. подносиоцима захтева биће достављена путем поште на кућну адресу.

Повезан чланак