Помоћ пакети

Општина Инђија обезбедила је прехрамбене пакете за све пензионере чија су примања до 30.000 динара. Поред ове карегорије угрожених пакети ће се доставити и лицима која примају социјалну помоћ, а у складу са одлукама Владе и за друге категорије социјално угрожених лица.

Повезан чланак