ПРОЈЕКТНО СУФИНАСИРАЊЕ

Недостатак финансијских средстава општина Инђија ће делом решавати пројектним суфинансирањем и формирањем стручног тима за израде пројеката са којим би се аплицирало код различитих фондова.

Повезан чланак