РЕБАЛАНС ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА

Општинско веће утврдило је предлог ребаланса буџета општине Инђија.Утврђени су Укупни приходи и расходи у износу од 4.273.510.000,00. Највећи извор прихода су порез на доходак,добит и капиталне добитке око 30 %, потом следе трансфери од виших нивоа власт нешто преко 15% и порез на имовину нешто мање од 15 %.

 

Повезан чланак