СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

На последњој седници Скупштине Општине Инђија у 2017/тој години, одборници су усвојили Одлуку о буџету за 2018. годину – најважнији и базни документ за све активности локалне самоуправе у новој години.

Последња седница Скупштине општине Инђија у 2017. години, али по дневном реду – прва за нову годину, јер су одборници усвојили план прихода и расхода, или буџет, а на основу те пројекције и планове рада и пословања укупног општинског јавног сектора: од јавних предузећа, преко установа и агенција, чији је оснивач општина, до свих месних заједница. У овом, како преседник Општине Владимир Гак каже, одговорном и амбициозном плану прихода и расхода, збир је 5,1 милијарда. Када се пореди са комшијским општинама знатно већи, јер има баласт старих дугова.

Овај чланак је део пројекта „Општина Инђија – више од вести“, који суфинансира Општина Инђија

“Ми морамо да имамо и одговоран и амбициозан буџет – одговоран у смислу да враћамо дуговања, да се са њима боримо и да парарелно са тиме радимо и ову развојну страну. Дакле, да асфалтирамо наше улице, поправљамо школе, да уређујемо игралишта, одржавамо спортске и друге колективе. Заиста предвиђамо буџетом много тога. Буџет за спорт је на историјском нивоу и надам се да ћемо највећи део овог буџета моћи и да остваримо”, рекао је за наш портал Владимир Гак, председник општине Инђија.

У, како опозиција каже, нереалним приходним ставкама, остављена је могућност да се трансферним финансијским средствима настави развојна оријентација општине и улагања у капиталне инфраструктурне пројекте, уз враћање наслеђених дугова, али и да се сервисирају, а понеке и увећају, све социјалне услуге. Општински јавни сектор у 2018. години неће увећати  трошкове администрације, али ће наставити са инвестиционим улагањима. Пример за такву оријентацију је „Водовод и канализација“

“Имајући у виду стање које смо затекли и како завршавамо 2017. урадили смо много ствари, урадили смо много пројеката. Годину 2018. смо још амбициозније планирали. Имамо пројекте који су у току, желимо да пустимо фабрику воде у пробни план, да је касније пустимо да завршава свој посао, пре свега по питању третмана квалитета воде и испоруке како грађанима, тако и привредним субјектима. Имамо супституцију једног бунара, што се тиче изградње брзих пруга, железница, изградњу нових бунара, повезних цевовода…”, изјавио је Драгољуб Трифуновић, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија.

Скупштина општине је усвојила антикорупцијски план, неколико одлука које регулишу управљање зградама колективног становања и одлуку о комуналним таксама.

Повезан чланак