ШИРА СЛИКА

Формат ШИРА СЛИКА је аудио-видео извештај са најважнијих догађаја везаних за рад органа локалне самопуправе, општинских јавних предузећа и установа. ШИРА СЛИКА бележи целовите изјаве свих актера догађаја без или са минималним сажимањима, што најширој јавности пружа целовит увид у догађаје.