Скупштина Општине Инђија

Покретањем  поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије омогућава се наставак „замрзнутих“ радова на изградњи регионалне санитарне депоније. У складу са новом Стратегијом управљања отпадом у Инђији ће се изградити Центар за управљање отпадом, што значи одвојено прикупљање, сепарацију отпада и рециклажу, као и третирање нерециклабилног отпада за општине источног Срема: Стара Пазова, Рума, Ириг, Пећинци и Сремски карловци, како и део Баната: општине Тител, Сечањ, Житиже и град Зрењанин. Партнер општини Инђија ће бити компанија Екогрин инвестмент из Дубаија.   

Повезан чланак