Шорт кат (SHORT CUT)

У палети културних манифестација у инђијској општине Међународни фестивал краткометражних филмова  има посебно место. На овом фестивалу доћаћи фимски ствараоци „одмеравају снаге“ на светском нивоу. Тако је било и ове године.

Повезан чланак