Субвенције за предузетнике и пољопривреднике

У општинском буџету, у расходним ставкама, обезбеђена су и средства за подстицај развоја предузетништва и пољопривреде. После спроведених конкурса потписани су и уговор – предузетници су добили бесповратна средства за дoпуну основних средстава, а пољопривредници субвенцију од 50 одсто за куповину механизације.

Повезан чланак