РЕБАЛАНС ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА

Општинско веће утврдило је предлог ребаланса буџета општине Инђија.Утврђени су Укупни приходи и расходи у износу од 4.273.510.000,00. Највећи извор прихода су порез на доходак,добит и капиталне добитке око 30 %, потом следе трансфери од виших нивоа власт нешто преко 15% и порез на имовину нешто мање од 15 %.

Настави са читањем

Подељен културни колач

Бројним активностима, турнејама и чланством Културно-уметничко друштво „Соко“ више година у назад скреће пажњу јавности. И ове године Управни одбор планира, не само одржи висок квалитет својих наступа, већ да значајно обогати новим кореографијама.

Настави са читањем

Субвенције за предузетнике и пољопривреднике

У општинском буџету, у расходним ставкама, обезбеђена су и средства за подстицај развоја предузетништва и пољопривреде. После спроведених конкурса потписани су и уговор – предузетници су добили бесповратна средства за дoпуну основних средстава, а пољопривредници субвенцију од 50 одсто за куповину механизације.

Настави са читањем

Више од завршног рачуна

На последњој седници Општинско веће утврдило је предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Инђија за 2017.годину, који ће разматрати и усвојити одборници на предстојећој седници Скупштине општине.

Настави са читањем