Пупин

Акције популаризације природних наука и технике имају све више присталица, посебно мађих генерација, потврђено је и на јвном часу, када је представљен животни и научни пут Михајла Пупина.

Настави са читањем